Czytaj więcej"/> Drukuj
Przepis prawa - zdaniokształtny zwrot językowy wskazujący bądź narzucający sposób postępowania (reguła postępowania). Wyodrębniony formalnie w tekście prawnym jako jednostka redakcyjna w postaci np.: artykułu, paragrafu czy ustępu lub jako zdaniokształtny fragment jednostki redakcyjnej. Pojęcie przepis prawa nie jest tożsame z pojęciem normy prawnej; bowiem elementy treści normy prawnej mogą być zawarte w wielu różnych przepisach i to nie tylko jednej ustawy. W ujęciu funkcjonalnym przepisy prawa stanowią podstawę do ustalenia treści norm prawnych.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-08-01 22:33:04