Czytaj więcej"/> Drukuj
Proletariat to jedna z wyróżnianych w socjologii klas społecznych.
W ujęciu Karola Marksa proletariat to klasa społeczna pozbawiona środków produkcji przeciwstawiana właścicielom środków produkcji, czyli burżuazji, będąca z tego powodu z nią w ciągłym konflikcie, widocznym w skali długiego procesu historycznego. Obie klasy według Marksa są jedynymi klasami w społeczeństwie przemysłowym. W niektórych jego pismach występuje bardziej skomplikowany opis struktury społecznej.
Proletariat jest też rozumiany jako klasa społeczna nie mająca dostępu do technologii informacyjnych, w szczególności do globalnej sieci Internetu w społeczeństwie informacyjnym.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-06-14 17:22:04