Czytaj więcej"/> Drukuj
Problemy Hilberta to lista 23 zagadnień matematycznych przedstawiona przez Dawida Hilberta na Międzynarodowym Kongresie Matematyków w Paryżu w 1900 roku podczas referatu pokazującego stan matematyki na przełomie XIX i XX wieku.
Sam Hilbert prawdopodobnie nie zdawał sobie sprawy, w wagi i trudności wielu spośród postawionych przez siebie problemów. Próby ich rozwiązania wpłynęły znacząco na rozwój matematyki w XX wieku.
Obecnie większość problemów Hilberta została rozwiązana, choć niektóre problemy sformułowane są zbyt ogólnie, by można to było jednoznacznie stwierdzić. Do nierozwiązanych wciąż problemów należy problem numer 8, który zawiera dwie sławne hipotezy: hipotezę Goldbacha oraz hipotezę Riemanna.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-07-30 13:04:46