Czytaj więcej"/> Drukuj
Prezydent (od łac. praesidens, zasiadający na czele) to najwyższy urząd w państwie będącym republiką, np. w Polsce lub USA.
Istnieje kila rodzajów sprawowania władzy prezydenckiej:
Dożywotni Prezydent - jest to głowa państwa o tytule prezydenckim, która zgodnie z prawem swego kraju ma ją pełnić aż do śmierci. Taka instytucja istnieje wyłącznie w systemach dyktatorskich.Dożywotnimi Prezydentami, którzy zmarli podczas swego "panowania" byli m.in. Josip Broz Tito (Jugosławia), czy Francois Duvalier (Haiti). Obecnie jedynym oficjalnym Dożywotnim Prezydentem na świecie jest dyktator Turkmenistanu Saparmurad Nijazow.
Honorowy Prezydent - jest to honorowy tytuł jaki: Tymczasowy Prezydent - Osoba pełniąca obowiązki głowy państwa (np. w Polsce marszałek Sejmu który w razie opróżnienia urzędu lub czasowej niezdolności jego sprawowania zastępuje Prezydenta RP). Może to być osoba pełniąca urząd prezydenta tymczasowo będąca głową państwa, jest to pełnoprawny szef państwa, tylko nie na pełną kadencję. Za przykład może służyć wieloletni przewodniczący senatu Francji Alain Poher, który był tymczasowym prezydentem tego kraju przez kilka tygodni po ustąpieniu z urzędu generała de Gaulle'a w 1969 roku. I ponownie w 1974 po śmierci prezydenta Pompidou.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-09-16 17:34:32