Czytaj więcej"/> Drukuj
Prezydenci_Polski -Prezydenci_Polski -

Prezydenci_Polski -


Prezydenci_Polski -Lista Głów Państwa Polskiego od 1918 roku

Druga Rzeczpospolita (1918 - 1939)

L.p. Imię i nazwisko Okres pełnienia funkcji
1. Józef Piłsudski - jako Naczelnik Państwa 14 listopada 1918 - 9 grudnia 1922
2. Gabriel Narutowicz 9 grudnia 1922 - 16 grudnia 1922
3. Maciej Rataj - pełnił obowiązki prezydenta RP jako marszałek Sejmu 16 grudnia 1922 - 20 grudnia 1922
4. Stanisław Wojciechowski 20 grudnia 1922 - 14 maja 1926
5. Maciej Rataj - pełnił obowiązki prezydenta RP jako marszałek Sejmu 15 maja 1926 - 1 czerwca 1926
6. Ignacy Mościcki 1 czerwca 1926 - 30 września 1939

Rząd Polski na Wychodźstwie (1939 - 1990)

L.p. Imię i nazwisko Okres pełnienia funkcji
1. Bolesław Wieniawa-Długoszowski - zgodnie z dekretem prezydenta Mościckiego funkcję prezydenta pełnił jeden dzień (czysto formalnie). Po jego rezygnacji Mościcki wyznaczył swojego następcę Władysława Raczkiewicza 25 września 1939 - 26 września 1939
2. Władysław Raczkiewicz 30 września 1939 - 6 czerwca 1947 (do 1945 roku rząd emigracyjny posiadał uznanie międzynarodowe)
3. August Zaleski 9 czerwca 1947 - 7 kwietnia 1972
4. Rada Trzech - przez opozycję wobec Augusta Zaleskiego uznawana za kolegialną głowę państwa a od 1956 roku z prerogatywami prezydenta 1954 - 7 kwietnia 1972
5. Stanisław Ostrowski 8 kwietnia 1972 - 8 kwietnia 1979
6. Edward Raczyński 8 kwietnia 1979 - 8 kwietnia 1986
7. Kazimierz Sabbat 8 kwietnia 1986 - 19 lipca 1989
8. Ryszard Kaczorowski - po zaprzysiężeniu Lecha Wałęsy przekazał mu swe uprawnienia, a rząd emigracyjny utworzył komisję likwidacyjną, która do 31 grudnia 1991 zakończyła działalność wszelkich emigracyjnych struktur władzy. 19 lipca 1989 - 22 grudnia 1990

Polska Ludowa 1944 - 1952

L.p. Imię i nazwisko Okres pełnienia funkcji
1. Bolesław Bierut - Przewodniczący Prezydium Krajowej Rady Narodowej 1 stycznia 1944 - 31 grudnia 1944
2. Bolesław Bierut - Prezydent Krajowej Rady Narodowej 31 grudnia 1944 - 4 lutego 1947
3. Bolesław Bierut - Prezydent RP 5 lutego 1947 - 22 lipca 1952

Polska Rzeczpospolita Ludowa (1952 - 1989)

Rada Państwa była teoretycznie kolegialną głową państwa, jednak najważniejszą osobą w państwie był de facto Pierwszy Sekretarz Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. W 1989 roku Radę Państwa zastąpiono urzędem Prezydenta PRL.
L.p. Imię i nazwisko Okres pełnienia funkcji
1. Aleksander Zawadzki 20 listopada 1952 - 7 sierpnia 1964
2. Edward Ochab 12 sierpnia 1964 - 8 kwietnia 1968
3. Marian Spychalski 11 kwietnia 1968 - 23 grudnia 1970
4. Józef Cyrankiewicz 23 grudnia 1970 - 28 marca 1972
5. Henryk Jabłoński 28 marca 1972 - 6 listopada 1985
6. Wojciech Jaruzelski 6 listopada 1985 - 19 lipca 1989
7. Wojciech Jaruzelski - Prezydent PRL 19 lipca 1989 - 31 grudnia 1989

Trzecia Rzeczpospolita (od 1989)

L.p. Imię i nazwisko Okres pełnienia funkcji
1. Wojciech Jaruzelski 31 grudnia 1989 - 22 grudnia 1990
2. Lech Wałęsa 22 grudnia 1990 - 23 grudnia 1995
3. Aleksander Kwaśniewski 23 grudnia 1995 -
RP = Rzeczpospolita Polska - oficjalna nazwa państwa w latach 1918-1952 oraz od 31 grudnia 1989
PRL = Polska Rzeczpospolita Ludowa - oficjalna nazwa państwa od 22 lipca 1952 do 30 grudnia 1989.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-09-17 15:58:56