Czytaj więcej"/> Drukuj
W ustroju politycznym Polski Prezes Rady Ministrów jest szefem rządu.
W zadaniach Prezesa Rady Ministrów jest: Wybrany przez niego gabinet musi być zatwierdzony przez Sejm, poprzez nadanie votum zaufania. Nominacje Rady Ministrów na czele z Prezesem zatwierdza i nadaje Prezydent RP, przed którym gabinet składa następującą przysięgę:
"Obejmując urząd Prezesa Rady Ministrów uroczyście przysięgam, że dochowam wierności postanowieniom Konstytucji i innym prawom RP, a dobro ojczyzny i pomyślność obywateli będą zawsze dla mnie najwyższym nakazem".
Prezes Rady Ministrów może sprawować jednocześnie funkcję szefa resortu i przewodniczącego jakiegoś z komitetów, a także może być posłem na Sejm RP. Nie może natomiast sprawować władzy prezydenckiej oraz innych wysokich urzędów państwowych (np. Prezes NBP). Może zdażyć się dymisja Prezesa lub(i) Rady Ministrów z powodów: nie nadania przez Sejm votum zaufania lub rezygnacji. Wtedy Rada Ministrów nadal sprawuje swoje władze do czasu powołania nowej. Zazwyczaj jest to proces trudny do przeprowadzenia przed wygaśnięciem kadencji Sejmu, gdyż na straży stabilnych rządów stoi Konstytucja.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-06-19 09:17:31