Czytaj więcej"/> Drukuj
Prezbiterianizm - forma organizacji kościołów protestanckich. Władze w kościołach sprawują wybierani przez wiernych urzędnicy, "starsi". Główne kościoły prezbiteriańskie: Kościół Szkocji (w Szkocji kościół państwowy), Kościół Prezbiteriański USA. Doktrynalnie najczęściej przyjmują kalwinizm.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-06-16 02:55:55