Czytaj więcej"/> Drukuj

Szefowie rządów w Danii

Lista rozpoczyna się w roku 1848 w momencie wprowadzenia w Danii monarchii konstytucyjnej. Głową państwa jest król lub królowa (→ chronologiczna lista duńskich królów).
Premierzy_Danii -
Premierzy_Danii -
OdPremier ur. - zm.
1848Adam Wilhelm Moltke 1785-1864
1852Christian Albrecht Bluhme 1794-1866
1853Anders Sandøe Ørsted 1778-1860
1854Peter Georg Bang 1797-1861
1856Carl Christoffer Georg Andræ 1812-1893
1857Carl Christian Hall 1812-1888
1859Carl Edvard Rotwitt 1812-1860
1863Ditlev Gothard Monrad 1811-1887
1864Christian Albrecht Bluhme 1794-1866
1865Christian Emil Krag-Juel-Vind-Frijs 1817-1896
1870Ludvig Holstein-Holsteinborg 1815-1892
1874Christen Andreas Fonnesbech 1817-1880
1875Jacob Brønnum Scavenius Estrup 1825-1913
1894Tage Reedtz-Thott 1839-1923
1897Hugo Egmont Hørring 1842-1909
1900Hannibal Sehested 1842-1924
1901Johan Henrik Deuntzer 1845-1918
1905Jens Christian Christensen 1856-1930
1908Niels Neergaard 1854-1936
1909Ludvig Holstein-Ledreborg 1839-1912
1909Carl Theodor Zahle 1866-1946
1910Klaus Berntsen 1844-1927
1913Carl Theodor Zahle 1866-1946
1918Carl Theodor Zahle 1866-1946
1920Otto Liebe 1860-1929
1920Michael Pedersen Friis 1857-1944
1920Niels Neergaard 1854-1936
1924Thorvald Stauning 1873-1942
1926Thomas Madsen-Mygdal 1876-1943
1929Thorvald Stauning 1873-1942
1942Vilhelm Buhl 1881-1954
1942Erik Scavenius 1877-1962
1943 brak premiera w latach 1943 - 1945
(okupacja Danii przez hitlerowskie Niemcy)
1945Vilhelm Buhl 1881-1954
1945Knud Kristensen 1880-1962
1947Hans Hedtoft 1903-1955
1950Erik Eriksen 1902-1972
1953Hans Hedtoft 1903-1955
1955H. C. Hansen 1906-1960
1960Viggo Kampmann 1910-1976
1962Jens Otto Krag 1914–1978
1968Hilmar Baunsgaard 1920-1989
1971Jens Otto Krag 1914–1978
1972Anker Jørgensen 1922-
1973Poul Hartling 1914-2000
1975Anker Jørgensen 1922-
1982Poul Schlüter 1929-
1993Poul Nyrup Rasmussen 1943-
2001Anders Fogh Rasmussen 1953-
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-06-19 07:53:37