Czytaj więcej"/> Drukuj
Prawo karne sensu largo jest to zespół przepisów prawnych normujących kwestie odpowiedzialności karnej człowieka za czyny zabronione pod groźbą kary kryminalnej.
Prawo karne sensu largo dzieli się wg kryterium przedmiotu regulacji na: Prawo karne bywa również dzielone wg kryterium zakresu zastosowania na:
oraz
Podstawowymi źródłami aktualnie obowiązującego w Polsce pisanego prawa karnego są ustawy: Kodeks karny, Kodeks postępowania karnego, Kodeks karny wykonawczy. Z kolei najważniejszym aktem regulującym prawo karne skarbowe jest ustawa Kodeks karny skarbowy.
Źródłem prawa karnego może być także zwyczaj, np. w odniesieniu do dopuszczalnej intensywności karcenia nieletnich, czy też określenia czym jest publiczna prezentacja treści pornograficznych.
Ze względu na wagę zabronionych czynów prawo karne możemy podzielić na prawo wykroczeń, zajmujące się czynami o stosunkowo niewielkim stopniu szkodliwości społecznej oraz prawo karne sensu stricto, zajmujące się czynami o większym ładunku szkodliwości społecznej.
Zob. też odpowiedzialność karna
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-06-19 07:55:52