Czytaj więcej"/> Drukuj
Prawnik - osoba zajmująca się zawodowo prawem lub przynajmniej mająca wykształcenie prawnicze. Obecnie w większości krajów świata do wykonywania zawodów mających związek z prawem jest wymagane wyższe, uniwersyteckie wykształcenie prawnicze, a nawet okres dodatkowego stażu zwany aplikacją lub asesurą. Nie zawsze tak było - do początków XX wieku w krajach common law zawód prawniczy mozna było uprawiać po nabyciu odpowiedniej wiedzy w drodze samokształcenia lub w tzw. oberży prawniczej (law inn). Pod wpływem zawodowych korporacji prawniczych, dążących do osiągnięcia monopolu na usługi prawnicze, zaczęto zwiększać wymagania formalne, aż do zupełnego wyrugowania samouków z rynku usług prawniczych.
Klasyczne tzw. profesje prawnicze to: Błędem regularnie popełnianym przez niedouczonych tłumaczy filmów amerykańskich jest nazywanie amerykańskiego lawyer "prawnikiem". Chodzi, oczywiście, o adwokata.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-06-19 09:17:45