Czytaj więcej"/> Drukuj
Prawica - zwyczajowe określenie ugrupowań politycznych o poglądach zachowawczych i narodowych. Za podstawowe cechy prawicy uznaje się popieranie ewolucyjnych zmian w państwie, sprzeciw wobec zmian rewolucyjnych, sprzeciw wobec nadmiernego interwencjonizmu państwowego, rozbudowanej polityki socjalnej państwa, oraz prób regulacji rynku. Prawicę cechuje też przywiązanie do tradycji, autorytetów oraz religii. W skład prawicy wchodzą zazwyczaj następujące partie i ruchy:
Termin prawica wywodzi się z czasów Rewolucji Francuskiej, kiedy to przedstawiciele szlachty, arystokracji oraz kleru zasiadali po prawej stronie sali Zgromadzenia Narodowego.

Polskie partie prawicowe

Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-08-01 04:17:11