Czytaj więcej"/> Drukuj
Prędkość światła jest to prędkość z jaką rozchodzi się impuls świetlny.
Określenie "prędkość światła" oznacza zazwyczaj prędkość światła w próżni. Prędkość światła w próżni wynosi 299 792 458 m/s. Wartość ta jest dokładna, gdyż jest ona podstawą definicji metra. Prędkość światła w ośrodkach jest mniejsza niż w próżni. Prędkość światła oznacza się symbolem c.
Prędkość światła w próżni jest fundamentalną stałą przyrody. Jej nazwa związana jest z faktem, że historyczne po raz pierwszy zoobserwowaliśmy ją dla fali elektromagnetycznej. Jest to stała fundamentalnie związana z własnościami czasoprzstrzeni. Prędkość światła w próżni jako stała występuje w wielu wzorach fizycznych, wynika to z równoznaczności czasu i położenia w transformacji Lorentza. Słynnym wzorem w którym występuje prędkość światła jest E = mc2, opisujący związek między energią a masą dla ciał posiadających masę spoczynkową.
Obiekty posiadające niezerową masę spoczynkową nie mogą osiągnąć prędkości światła w próżni, choć mogą się do niej dowolnie zbliżyć. Mogą one natomiast osiągać i przekraczać prędkość poruszania się światła w danym ośrodku. Obiekty takie emitują wówczas fotony zwane promieniowaniem Czerenkowa.
W najnowszych eksperymentach nad rozchodzeniem się światła w ośrodkach materialnych udało się: Takie manipulacje z prędkością uzyskiwane są w laboratoriach, gdzie wiązkę światła przepuszcza się przez specjalnie przygotowany ośrodek, którego własności zmienia się podczas ruchu światła w tym ośrodku.
Wyniki tych doświadczeń można tłumaczyć oddziaływaniem światła z materią.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-05-15 16:42:56