Czytaj więcej"/> Drukuj
Próżnia - sensie fizycznym.
W fizyce teoretycznej (z wyjątkiem najnowszych teorii) przestrzeń w której nie ma cząsteczek / cząstek obdarzonych masą.
Tak określona próżnia jest tylko tworem teoretycznym (jak prawie wszystko w fizyce). Najdoskonalsza próżnia to przestrzeń kosmiczna gdzie poza obszarami w pobliżu ciał niebieskich przypada około 1 atom na centymetr sześcienny.
W fizyce doświadczalnej (jedno z określeń) stan gazu znajdujący się pod bardzo niskim ciśnieniem.
Rozróżnia się próżnię niską, średnią, wysoką oraz bardzo wysoką.
W próżni niskiej średnia droga swobodna cząsteczki gazu jest znacznie mniejsza od rozmiarów naczynia, w którym znajduje się gaz. W średniej - droga swobodna cząsteczki jest porównywalna z rozmiarami naczynia, a w wysokiej znacznie większa od rozmiarów naczynia. Rozróżnia się też stan czystości próżni, gdyż próżnia i naczynie, przyrządy w niej znajdujace się mogą zostać podczas otrzymywania próżni zanieczyszczone kropelkami oleju lub innych substancji używanych do pompowania.
Próżnia - w sensie technicznym - stan wysokiego podciśnienia sięgającego ponad 80% ciśnienia otoczenia.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-06-13 06:42:05