Czytaj więcej"/> Drukuj
Postrzeganie, spostrzeganie to odbieranie bodźców wzrokowych, słuchowych, czy czuciowych, które poddawane są obróbce i syntezie w poszczególnych częściach mózgu. Jest pierwszym etapem przetwarzania informacji, które odbierane są przez narządy zmysłów. Proces postrzegania rozpoczyna akt spostrzegania.
Skomplikowane układy bodźców odzwierciedlają fragment otaczającej rzeczywistości odbieranej przez doświadczającego (spostrzegającego) w określonym momencie.
Organizm człowieka może spostrzegać następujące cechy bodźców:

Podejście informacyjne

W podejściu informacyjnym (Jerome S. Bruner) spostrzeganie jest procesem kategoryzacji, w którym z rozpoznania właściowści przedmiotu wnioskuje się czym on jest.
Jego cechy to:

Przebieg procesu

Spostrzeganie zależy od gotowości percepcyjnej

Pdejście ekologiczne

W podejściu ekologicznym (James Gibson) spostrzeganie jest umiejętnością bezpośredniego dostrzegania nowych informacji, a jego funkcja to rejestrowanie tego co niezmienne (np. obiektywnego kształtu, a nie widoku przedmiotu z danej perspektywy).
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-05-15 09:06:19