Czytaj więcej"/> Drukuj
Polska Partia Socjalistyczna - Frakcja Rewolucyjna (PPS-FR), partia socjalistów polskich utworzona w 1906 w wyniku rozłamu w PPS podczas IX Zjazdu w Wiedniu - powstały wówczas dwie frakcje: PPS-FR ("Starzy") i PPS-Lewica ("Młodzi").
PPS-FR pozostała wierna tradycji powstańczej, na pierwszy plan wysuwając sprawę odzyskania niepodległości Polski; pomijała drogę rewolucji robotniczej (w odróżnieniu od PPS-Lewicy), chcąc sprawować władzę na drodze demokracji parlamentarnej w przyszłym państwie polskim. W 1909 ponownie przemianowana na PPS.
Liderami partii byli: Józef Piłsudski, Tomasz Arciszewski, Leon Wasilewski, Mieczysław Niedziałkowski, Walery Sławek, Norbert Barlicki, Jędrzej Moraczewski.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-06-15 02:39:17