Czytaj więcej"/> Drukuj
Polska_Akademia_Umiejętności -
Polska Akademia Umiejętności (w skrócie PAU, do 1919 pod nazwą Akademia Umiejętności, w skrócie AU) - powstała po uzyskaniu niepodległości naczelna polska instytucja nauki mająca status towarzystwa naukowego ogólnego. Główną siedzibą PAU był własny gmach w Krakowie przy ul. Sławkowskiej 17.
Miała 4 wydziały:
  1. Filologiczny
  2. Historyczno-Filozoficzny
  3. Matematyczno-Przyrodniczy
  4. Lekarski (od 1930)
Ogółem do 1952 PAU miała 676 członków krajowych i 264 zagranicznych. PAU organizowała doroczne posiedzenia członków oraz posiedzenia wydziałów. Ciężar prac badawczych i wydawniczych spoczywał na komisjach i komitetach, w których pracowali także uczeni niemający uprawnień członkowskich PAU.
Po II wojnie światowej niezależna od państwa instytucja naukowa była władzom wysoce niewygodna. W 1948 roku ogłosiły one zamiar powołania Polskiej Akademii Nauk, a wobec PAU zastosowano restrykcje: finansowe, cenzuralne, ograniczono jej kontakty z zagranicą, zablokowano wydawnictwa. Placówki badawcze, wydawnictwa, zbiory, pamiątki i majątki PAU zabrano i przekazano PAN. W latach 1957-58 uczeni podjęli próbę odtworzenia PAU, na co władze odpowiedziały powołaniem w Krakowie oddziału PAN. Odbudowę PAU umożliwiła dopiero zmiana ustroju 1989. Odtworzyła ją grupa członków na podstawie dawnego statutu, z zachowaniem ciągłości organizacyjnej i odwołując się do tradycyjnych form działania.
Współcześnie PAU obejmuje wydziały:
  1. Filologiczny,
  2. Historyczno-Filozoficzny,
  3. Matematyczno-Fizyczno-Chemiczny,
  4. Przyrodniczy,
  5. Lekarski,
  6. Twórczości Artystycznej.
Kolejnymi prezesami PAU byli: Kolejnymi sekretarzami generalnymi PAU byli: Członkami honorowymi PAU byli:
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-06-12 19:39:26