Czytaj więcej"/> Drukuj
Order Odrodzenia Polski, Polonia Restituta - jedno z najwyższych polskich odznaczeń cywilnych, nadawane za wybitne osiągnięcia na polu oświaty, nauki, kultury, sztuki, gospodarki, obronności kraju, działalności społecznej, służby państwowej oraz rozwijania dobrych stosunków z innymi krajami. Ustanowione dekretem Naczelnika Państwa z 4 lutego 1921.
Na straży honoru Orderu stoi Kapituła Orderu Odrodzenia Polski składająca się z Wielkiego Mistrza Orderu i ośmiu członków Kapituły, powoływanych przez Wielkiego Mistrza na pięć lat. Zgodnie z ustawą o orderach i odznaczeniach Prezydent RP, z tytułu wyboru na ten urząd, staje się Kawalerem Orderu Odrodzenia Polski klasy I i przewodniczy Kapitule jako Wielki Mistrz Orderu.
W 1944 PKWN zaakceptował Order Polonia Restituta jako najwyższe odznaczenie cywilne. Zachowano jego kształt i barwy, jednak godłu odebrano insygnia królewskie. Do 1990 order w wersji przedwojennej był także nadawany przez Rząd Rzeczypospolitej na wychodźstwie. Po 1992 najwyższym odznaczeniem cywilnym jest znowu Order Orła Białego.
Order posiada 5 klas:
  1. Krzyż Wielki
  2. Krzyż Komandorski z Gwiazdą
  3. Krzyż Komandorski
  4. Krzyż Oficerski
  5. Krzyż Kawalerski
Noszony na czerwonej wstędze z białymi pasami po bokach, przez prawe ramię (w I klasie), na szyi (w II i III klasie) lub na lewej stronie piersi (IV i V klasa).
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-09-20 04:19:40