Czytaj więcej"/> Drukuj
Ta strona dotyczy Polaków za granicą.
Następujące strony, opisują inne
znaczenia słowa Polonia:

Polonia (z łac. Polonia = 'Polska') - termin określający Polaków mieszkających poza granicami Polski (polska diaspora). Niektórzy za Polonię uznają tylko polską emigrację, nie określając tym mianem osób mieszkających przed 1939 rokiem w Polsce i ich potomków. Argumentem za takim stanowiskiem jest stwierdzenie, że ludzie ci nie wyjechali z Polski, tylko zmieniły się granice kraju i to ojczyzna ich opuściła. Oni sami też uznają się za Polaków, a nie za Polonię.
Według danych szacunkowych poza terytorium Polski zamieszkuje od 10 do 15 milionów Polaków i osób pochodzenia polskiego.
Skupiska Polaków w świecie (pow. 50 tys.; dane za Maryański, 1998, Narodowości świata):
Polonia -
na Syberii

O tym jak różnią się szacunki niech świadczy fakt, że encyklopedia PWN mówi nawet o 1 mln Polaków w Niemczech, 750 tys. we Francji czy 800 tys. w Brazylii.
Polscy emigranci pochodzą z kilku fal migracji:
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-07-23 17:03:52