Czytaj więcej"/> Drukuj
Pokuta to jeden z sakramentów w Kościele katolickim. Sakrament spowiedzi istnieje również w prawosławiu, ale ogranicza się do modlitwy księdza o przebaczenie grzechów podczas wyznawania win w myślach przez wiernych podczas nabożeństwa. Protestanci również odrzucają spowiedź uszną, ponieważ ich zdaniem darować grzechy może tylko Bóg.
W teologii katolickiej podstawą biblijną sakramentu jest Ewangelia Jana (20,23), w której Jezus nadaje uczniom władzę odpuszczania i zatrzymywania grzechów. Katolicy mają obowiązek przystąpienia do spowiedzi raz do roku, oraz jeżeli chcą przyjąć komunię a popełnili grzech śmiertelny. Spowiedź wiąże się nie tylko z rozgrzeszeniem, ale także stanowi pewne przewodnictwo w sprawach sumienia. W praktyce sakrament jest realizowany w małej kabinie (konfesjonał), co ma zapewnić tajemnicę spowiedzi. Dla ważności tego sakramentu obok wyznania grzechów oraz odpowiedniej formuły liturgicznej niezbędna jest skrucha, czyli żal za grzechy, mocne postanowienie poprawy oraz pokuta.
Materią bliższą tego sakramentu są grzechy, materią dalszą wyznanie grzechów, win, a formą są w Kościele katolickim słowa formuły rozgrzeszenia: Bóg Ojciec miłosierdzia, który pojednał świat ze sobą przez śmierć i zmartwychwstanie swego Syna i zesłał Ducha Świętego na odpuszczenie grzechów, niech ci udzieli przebaczenia i pokoju przez posługę Kościoła. I ja odpuszczam tobie grzechy w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego - Amen.
Tajemnica spowiedzi jest podstawowym obowiązkiem księdza, szanowanym przez prawo większości krajów (np. ksiądz jest zwolniony z obowiązku zeznawania z faktów, o których dowiedział się podczas spowiedzi).
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-09-17 16:17:13