Czytaj więcej"/> Drukuj
Pokój westfalski był to wielostronny układ kończący wojnę trzydziestoletnią 1618-1648, zawarty 24 października 1648 między cesarstwem a Francją i jej stronnikami w Münster oraz między cesarstwem a Szwecją w Osnabrück.
Traktat regulował stosunki polityczne, religijne i terytorialne na terenie Rzeszy, sprawy sporne między księstwami Rzeszy a cesarstwem oraz między Rzeszą a krajami ościennymi. Przekreślił ostatecznie dominującą pozycję cesarstwa, zapewniając państewkom niemieckim samodzielność polityczną.

Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-06-25 06:12:08