Czytaj więcej"/> Drukuj
Podmiot to część zdania, która w zdaniu w stronie czynnej oznacza wykonawcę czynności wyrażonej orzeczeniem, obiekt podlegający procesowi wyrażonemu orzeczeniem lub znajdujący się w stanie wyrażonym orzeczeniem. Przykłady: W zdaniach w stronie biernej podmiot oznacza obiekt, wobec którego czynność jest wykonywana. Przykład: W większości języków podmiot w typowym zdaniu podmiot występuje przed dopełnieniem. W takich językach jak angielski, niemiecki, czy chiński szyk wyrazów wskazuje, co jest podmiotem (w wymienionych językach podmiot stoi przed orzeczeniem):

Język polski

W języku polskim może być wyrażany przez frazę rzeczownikową w mianowniku, może też być pomijany. Podmiot domyślny wynika z kontekstu, wskazywany jest przez końcówkę czasownika. Zazwyczaj występuje na początku zdania. Podmiot logiczny (dopełniaczowy) występuje w zdaniach informujących o braku lub nadmiarze.
Zobacz również:
podmiot szeregowy
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-07-31 04:03:42