Czytaj więcej"/> Drukuj
Podhale -

Podhale - kraina historyczno-etnograficzna u północnego podnóża Tatr, w górnym dorzeczu Dunajca, od Czorsztyna aż do Tatr. Najważniejsze miejscowości: Zakopane, Nowy Targ, Białka Tatrzańska, Bukowina Tatrzańska, Poronin i inne. Południową część Podhala nazywa się czasem "Skalnym Podhalem" - obejmuje ono obszar od Brzegów i Bukowiny po Zakopane, Kościelisko i Witów.
Podhale Jest regionem w południowej Polsce i północnej Słowacji, który stanowi najdalej wysuniętą na północ część Karpat Centralnych. Kotlina Podhala jest równoleżnikowym obniżeniem śródgórskim o założeniach tektonicznych, oddzielającym Tatry od Beskidów. Kotlina cechuje się pasowym układem środowiska. Północna część - Kotlina Orawsko-Nowotarska jest położona najniżej i ma charakter równinny. Na południe od niej występuje Pieniński Pas Skałkowy, który w części wschodniej zaznacza się jako odrębny region Pienin. Kolejnym pasmem są pogórza Północnotatrzańskie. Kotlina Podhala odwadniana jest głównie przez Dunajec. Zachodnia część odwadniana jest przez Orawę, a wschodnia przez Poprad. Podhale charakteryzuje się przewagą użytkowania rolniczego nad leśnym. Podhale (Kotlina Podhala) jest doskonałym regionem dla ruchu turystycznego. Piękno krajobrazu i sąsiedztwo Tatr, Babiej Góry, Pienin i Gorców warunkuje rozwój ruchu turystycznego. Kotlinę Podhala zamieszkują Podhalanie. Podhale było obszarem zasiedlonym od początku XII wieku, głównie od północy. Krzyżowały się tu elementy wołoskie, ruskie, polskie, węgierskie, słowackie. Na Podhalu ukształtował się odrębny typ kultury pasterskiej górali podhalańskich. W drugiej poł. XIX w. doszło do wzrostu zainteresowań naukowych i artystycznych Podhalem. Na tym terenie zachowała się bogata, oryginalna kultura ludowa: gwara, stroje, obyczaje związane z pasterstwem, literatura, muzyka, malarstwo na szkle, budownictwo drewniane, bogate zdobnictwo sprzętów i wyposażenia gospodarskiego. Najważniejszymi ośrodkami Podhala są: Zakopane, Nowy Targ, Białka Tatrzańska, Bukowina Tatrzańska, Poronin, Biały Dunajec, Szaflary, Chochołów i Czarny Dunajec.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-07-30 21:57:05