Czytaj więcej"/> Drukuj
Podatek jest to obowiązkowe świadczenie pieniężne pobierane przez związek publicznoprawny (państwo, jednostka samorządu terytorialnego) bez konkretnego, bezpośredniego świadczenia wzajemnego. Zebrane podatki są wykorzystywane na potrzeby ustalone przez organ pobierający. Współcześnie uznaje się, iż podatki są świadczeniami pieniężnymi, jednakże historii znane są również podatki świadczone w innych niż pieniądz dobrach.
Podatki dzielą się na bezpośrednie i pośrednie. Podatki bezpośrednie: nałożone na dochód lub majątek podatnika, np. podatek dochodowy, gruntowy, spadkowy. Podatki pośrednie: nakładane na przedmiot spożycia, np. VAT, ostatecznie płaci konsument.
Współcześnie, pieniądze z podatków trafiają do skarbu państwa, które dzięki temu może inwestować w rozwój infrastruktury, wojska, policji, oświaty, służby zdrowia, itp. Podatki są powszechnie uważane przez podatników za uciążliwe i niesprawiedliwe stąd stwierdzenia: Podatki płaci każdy, wszędzie i zawsze. lub Są w życiu tylko dwie pewne rzeczy: śmierć i podatki.. Jak mawiali włościanie w cesarstwie austro-węgierskim: od myszy do cysorza, wszystko żyje z gospodarza.
Przykłady podatków: W procesie rynkowym występuje przemieszczenie obciążenia podatkowego, w wyniku czego podatkami jest obciążona całkowicie lub częściowo inna osoba niż płatnik podatku.
Historia podatków Prawo dochodowości podatku sformułował Jonathan Swift, określa związek między stawką podatkową, a wpływami podatkowymi: Przy podwyższaniu stawki ponad rozsądną granicę, przyrost wpływów maleje z powodu unikania płacenia podatku, wyższych kosztów ściągania podatków, zaliczania przez przedsiębiorcę różnych zbędnych wydatków jako koszty i innych powodów. Mianowicie po przekroczeniu tzw. punktu Laffera, dalsze zwiększanie stopy podatkowej powoduje zmniejszanie się wpływów do skarbu (obywatele albo zaprzestają produkcji, albo uciekają z kraju, albo opłaci się oszukiwać fiskusa). Ostatecznie po osiągnięciu optymalnej stawki przyrost wpływów maleje do zera, a po przekroczeniu stawki optymalnej, wpływy z podatków maleją. Znajomość punktu Laffera pozwala na wybranie najracjonalniejszej polityki podatkowej. Punkt ten uzależniony od czynników kulturowych, społecznych, a nie tylko ekonomicznych oraz będący dynamiczny (w czasie punkt ten nie jest stały) nie jest jednak znany.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-07-24 16:03:06