Czytaj więcej"/> Drukuj
Poczta - ogólnie dostępna instytucja, przeważnie państwowa, zajmująca się obrotem przesyłek, a także wykonywaniem niektórych usług na rzecz telekomunikacji oraz usług pieniężno-bankowych. Od połowy XIX wieku usługi w zakresie łączności dzieli się na pocztowe i telekomunikacyjne, a od połowy XX wieku zaczęto pocztę nazywać łącznością pocztową.
Terminu poczta używa się również na określenie sposobu transportu przesyłek (np. poczta konna, poczta lotnicza, przesyłki kondyktorskie) lub ich charakteru (np. poczta dyplomatyczna, poczta uniwersytecka, poczta wojskowa).
Szczególnym rodzajem poczty jest poczta polowa — instytucja wojskowa zapewniająca w czasie wojny jednostkom wojskowym i żołnierzom wymianę korespondencji z ludnością cywilną i między żołnierzami.
Terminem poczta określa się też przesyłki pocztowe (zwłaszcza korespondencję), budynek, w którym mięści się poczta, a dawniej także pojazdy pocztowe.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-06-25 08:26:09