Czytaj więcej"/> Drukuj
To jest artykuł o urządzeniu wystrzeliwanym z broni. Jeżeli szukasz informacji o firmie zbrojeniowej, znajdziesz je w artykule Zakłady Amunicyjne Pocisk Sp. Akc.

Pocisk to ciało wystrzeliwane z broni motającej. Pociski są zwykle aerodynamiczne, wydłużone, a w przekroju okrągłe, wykonane z twardych i gęstych materiałów, najczęściej metali. Nim wynaleziono lufy gwintowane nadające pociskowi ruch obrotowy pociski miały kształt sferyczny i nazywano je kulami.
Broń miotająca akumuluje w sobie energię mechaniczną lub chemiczną, która w czasie wystrzału przekształcana jest w energię kinetyczną pocisku. Większość systemów broni miotającej zawiera w sobie elementy celownicze lub układy samonaprowadzania. Dzięki ich wykorzystania człowiek obsługujący broń miotającą może, znacznie zwiększyć celność ostrzału.
Niektóre rodzaje broni wykorzystującej pociski to: Bardzo ważną cechą pocisków jest ich kształt oraz parametry materiału, z którego zostały wykonane. Zwykle przeciw pociskom stosuje się różne rodzaje pancerzy. Taka sytuacja wymusza wyścig pomiędzy konstrukcją pocisku i chroniącej przed nim tarczy. Przykładem mogą być tutaj odpowiednio wydłużone groty strzał używanych w średniowieczu. Ich budowa wynikała z próby przebicia stalowych zbroi używanych przez rycerstwo.
Pocisk może zabić człowieka dzięki swojej energii kinetycznej. Bardziej skuteczne pociski zawierają głowice bojowe z materiałami wybuchowymi. W kontakcie z celem następuje eksplozja, która zwiększa zasięg rażenia pocisku. W głowicach bojowych można też umieścić broń masowej zagłady. W takiej sytuacji pocisk pełni rolę środka przenoszenia.
Niektóre rodzaje pocisków: Pocisk zawierający materiał wybuchowy może ulec awarii i nie eksplodować mimo wystrzelenia do celu. W takiej sytuacji staje się niewybuchem (Często stosowane określenie niewypał jest w ich przypadku błędne.). Na terenie Polski, bo II wojnie światowej pozostała duża ilość niewybuchów. Jeżeli ktoś znajdzie taki stary pocisk, to powinien o tym natychmiast powiadomić policję. Konieczne jest zabezpieczenie terenu wokół znaleziska przed dostępem osób niepowołanych. Człowiek, który manipuluje niewybuchem naraża siebie i innych na utratę życia oraz zdrowia. Rozbrajaniem niebezpiecznych pocisków zajmują się służący w wojsku i policji saperzy.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-09-18 00:43:20