Czytaj więcej"/> Drukuj
Pisarze starochrześcijańscy to grupa autorów pism chrześcijańskich powstałych między II a VI w. Część z nich została uznana za Ojców Kościoła. Zalicza się do nich także kilka anonimowych dokumentów o tematyce religijnej.
II wiek III wiek IV wiek V wiek VI wiek
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-06-12 18:49:38