Czytaj więcej"/> Drukuj
Piechota wybraniecka jest to rodzaj oddziałów wojskowych w Polsce w XVI-XVIII wieku.
Ten rodzaj wojska utworzono za Stefana Batorego w 1578 roku w Koronie, a na Litwie w roku 1592. Piechota wybraniecka składała się z chłopów, po jednym z 20 łanów, w dobrach królewskich. Chłopi ci mieli obowiązek ćwiczyć się w rzemiośle wojennym i na wypadek wojny stawiać się w pełnym uzbrojeniu. W okresie służby wojskowej ich obowiązki przejmowali inni chłopi.
Rodzaje uzbrojenia : Piechota wybraniecka została rozwiązana i zastąpiona regimentami łanowymi w roku 1726.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-05-15 11:05:47