Czytaj więcej"/> Drukuj
Piastowie byli pierwszą polską dynastią.
Piastowie -

Istnieją hipotezy, że nazwa piast była określeniem urzędu pełnionego, zapewne dziedzicznie, przez członków rodu – urzędu, do którego obowiązków należało opiekowanie się (piastowanie) potomstwem księcia czy też jego domem. Według legendy protoplasta dynastii, Piast, odsunął od rządów Popiela, władcę z poprzedniej, legendarnej dynastii Popielidów. Na prawdopodobieństwo tej hipotezy wskazuje historia frankońskich Karolingów, którzy odsunęli od władzy Merowingów, u których pełnili dziedzicznie urząd majordomusa (= piasta?).
Piastowie z dynastii rządzącej plemiennym księstwem Polan stali się w krótkim czasie najpierw zjednoczycielami ziem polskich, a potem założycielami królestwa (Bolesław I Chrobry). Z przerwami zasiadali na tronie Polski do roku 1370. Ostatecznym końcem ich panowania jako władców królestwa była śmierć Kazimierza Wielkiego, który nie pozostawił męskiego potomka z prawego łoża. Boczne linie dynastii panowały na tronach księstw, które oddzieliły się od Korony w czasie rozbicia dzielnicowego, aż po wiek XVII.
Poszczególne linie wymierały stopniowo: Ostatnimi przedstawicielami dynastii Piastów w linii męskiej byli Jerzy IV Wilhelm, książę brzesko-legnicko-wołowski zmarły 21 listopada 1675 roku w Brzegu, oraz jego stryj August hr. Legnicki (zrzekł się prawa do tronu) zmarły w 1679 w swym majątku Kantorowice (Kantersdorf) w ks. brzeskim. Zmarła w 1702 roku siostra Jerzego IV Wilhelma Karolina była ostatnią Piastówną.
Uwaga!!! Ostatnim męskim przedstawicielem dynastii Piastów, jednakże bez prawa do tronu czy nazwiska, był baron Hohenstein – Ferdynand II zm. 3 kwietnia 1706 roku, wnuk Wacława Gotfryda, naturalnego syna przedostatniego księcia cieszyńskiego Adama Wacława.
Pojęcie Piastowie i wywodzenie całej dynastii polskiej od Piasta zawdzięczamy pracom historiografów i genealogów pracujących na dworze legnicko-brzeskiej linii Piastów śląskich.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-07-25 20:40:04