Czytaj więcej"/> Drukuj
Sankt Petersburg (ros. Санкт-Петербург) to miasto w Rosji, położone w delcie rzeki Newy oraz na przyległej wyspie; ma dostęp do Zatoki Fińskiej. Liczba mieszkańców miasta w obecnym roku wynosi 4,7 miliona ludzi, a jego powierzchnia to ponad 670 kilometrów kwadratowych (powierzchnia zespołu miejskiego jest jeszcze większa i wynosi 1439 kilometrów kwadratowych]. Zespół miejski ok. 5 550 000 mieszkańców.
Petersburg -
W ciągu wieków zmianie ulegała nazwa miasta. Po wybuchu pierwszej wojny światowej w roku 1914 nazwę zamieniono na Piotrogród. W dziesięć lat później Piotrogród stał się Leningradem; w ten sposób uczczono pamięć Włodzimierza Lenina, zmarłego przywódcy Rosji Radzieckiej. Po upadku ZSRR miastu przywrócono dawną nazwę.
Petersburg jest największym po Moskwie ośrodkiem gospodarczym, kulturalnym i naukowym Rosji. Dzięki swojemu dogodnemu położeniu geograficznemu (59,93° N; 30,32° E) rozwinął się w nim przemysł stoczniowy (słynna Stocznia Bałtycka), maszynowy (Zakłady Elektrosiła, Zakłady Kirowskie), elektrotechniczny i elektroniczny, hutnictwo żelaza i metali kolorowych, przemysł chemiczny, a zwłaszcza gumowy, włókienniczy, odzieżowy, skórzano-obuwniczy, poligraficzny, drzewny, papierniczy, materiałów budowlanych oraz spożywczy. Petersburg jest wielkim węzeł kolejowym i drogowy oraz jeden z największych portów morskich Rosji. Port rzeczny połączony jest drogami wodnymi z morzami: Białym, Azowskim, Kaspijskim i Czarnym. Znajduje się tu także międzynarodowy port lotniczy.
Petersburg -


W mieście istnieje 41 szkół wyższych, w tym uniwersytet, ponad 170 instytucji naukowo-badawczych, ponad dwa tysiące bibliotek (w tym Biblioteka imienia Michaiła Jewgrafowicza Sałtykowa-Szczedrina), obserwatorium astronomiczne Pułkowo, Teatr Maryjski, który w latach 1920-1992 funkcjonował jak Teatr Opery i Baletu im. Sergieja Kirowa. Można znaleźć tu ponadto filharmonię założoną w roku 1862, cieszącą się światową sławą. Petersburg jest jednym z głównych centrów muzealnych Europy, swoje zasoby udostępnia m.in. Ermitaż oraz Muzeum Rosyjskie. W pobliżu miasta znajdują się liczne miejscowości turystyczno-wypoczynkowe, takie jak Puszkin, Petrodworec, Pawłowsk, Zielonogorsk, Siestrorieck czy Gatczyna.


Wiek XVIII

Petersburg -
Petersburg -
Sprawą prestiżową dla władców Rosji z dynastii Romanowów było uzyskanie dostępu do Morza Bałtyckiego. Przez ponad sto lat kolejni carowie nieskutecznie starali się osiągnąć wyznaczony cel. Dopiero w okresie rządów Piotra I Rosjanie znaleźli się nad Bałtykiem. Dzięki wojnie północnej, którą toczył ze Szwedami w latach 1701-1721 oraz zwycięstwie w bitwie pod Połtawą w roku 1710, a także korzystnych ustaleniach pokoju w Nystad, mógł przystąpić do zagospodarowywania nadmorskich obszarów.
Głównym marzeniem cara było zbudowanie od podstaw miasta, które miało świadczyć o narodzinach potęgi państwa rosyjskiego. Prace nad budową rozpoczęły się już w roku 1703 na wyzwolonej z rąk Szwedów Wyspie Zajęczej. Pierwszą budowlą wzniesioną na obszarze wyspy była Twierdza Pietropawłowska, którą rozpoczęto wznosić na mocy rozkazu cara z dnia 16 maja (27 maja według kalendarza gregoriańskiego) 1703 roku. Dzień ten jest uznawany za datę założenia miasta. Na płycie kamiennej specjalnie przygotowanej na tę uroczystość wyryto następujący napis: "Roku pańskiego 1703, 16 maja założone zostało przez cara i wielkiego księcia Piotra Aleksiejewicza miasto Sankt-Petersburg".

Petersburg -

Linki zewnętrzne

Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-09-17 14:48:25