Czytaj więcej"/> Drukuj
Sztuka performance jest sztuką którą stanowi zachowanie osoby (lub grupy osób) w określonym miejscu, o określonym czasie.
Performance to dowolna sytuacja, na którą składają się cztery elementy: Mianem sztuki performance można określić teatr, taniec, muzykę, rzeczy powiązane z cyrkiem, jak na przykład połykanie ognia, żonglerkę czy gimnastykę.
PERFORMANCE-(z angielskiego: przedstawienie, wykonanie), uważany jest za żywą sztukę rozumianą dwojako: z jednej strony jako osobisty, personalny pokaz artysty przed publicznością, bezpośredni z nią kontakt, z drugiej- jako sprzeciw wobec wszystkiego, co stare i skostniałe, skonwencjonalizowane. Choć obecnie bliższy jest sztukom nietrwałym, jak: teatr, swe korzenie zawdzięcza tradycji malarstwa gestu Jacksona Pollocka, który wyeksponował akt malowania, sam proces malarski, co póżniej rozwinęli jego następcy usuwając płótno, a w miejsce dzieła jako rezultatu twórczego umieścili sam proces tworzenia nieowocujący żadnym dziełem sztuki. Były to rozwijające się w latach 60. happening, ruch Fluxus, intermedia. Z ich tradycji w latach 70. wyrósł performance. Obecnie jedyną namacalną pozostałością z przedstawienia jest materiał filmowy, fotograficzny, itp. Termin "performance" jest wciąż niedookreślony, co wynika z jego wielonurtowości tego zjawiska spowodowanej różnymi tradycjami z jakich wyrasta.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-09-21 06:45:09