Czytaj więcej"/> Drukuj
Pays - we Francji zgrupowanie gmin lub związków gmin, którego celem jest realizacja na danym obszarze wspólnych projektów rozwojowych. Innym ważnym celem jest pogłębienie współpracy i solidarności między obszarami wiejskimi oraz małymi i średnimi miastami. Idea pays pojawiła się jako kolejny etap decentralizacji państwa, jednocześnie ma stanowić środek zaradczy na słabość francuskich, bardzo małych gmin. Ocenia się, że powstanie ich około 500-600.

Powstanie

Inicjatywa utworzenia pays ma być oddolna i należy do władz lokalnych. Powinne one w tym celu porozumieć się z innymi lokalnymi działaczami społecznymi, kulturalnymi, ekonomicznymi, itp. Pays nie może obejmować przypadkowych jednostek, ale ma stanowić terytorium charakteryzujące się spójnością geograficzną, ekonomiczną, kulturalną i społeczną. Tylko po spełnieniu tych warunków władze centralne mogą wyrazić zgodę na jego powstanie.
Pays nie są nową jednostką podziału administracyjnego - wprost przeciwnie, mogą one nawet obejmować gminy położone w dwóch różnych departament czy nawet region. Powołanie pays stanowi kontynuację polityki zwanej intercommunalité, czyli popierania związków gminnych w celu poprawienia funkcjonowania małych i niewydolnych gmin.

Funkcjonowanie

Pays funkcjonują na podstawie przepisów z 1995, znowelizowanych w 1999. Główny nacisk położony jest na lokalne inicjatywy, które przedstawiają projekty do realizacji, finansowane później poprzez kontrakty.
Struktura organizacyjna pays wygląda następująco:

Znaczenie historyczne

Słowo "pays" po francusku oznacza "kraj" i, podobnie jak w języku polskim, słowo to może odnosić się do kraju-regionu, jak i do kraju-państwa. Podobna dwuznaczność istnieje także w innych językach (
Swoim zasięgiem, oparciem historycznym oraz niektórymi funkcjami przypominają one polskie powiaty.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-06-19 08:15:04