Czytaj więcej"/> Drukuj
Parlament - w państwach o demokratycznych systemach władzy, jest to najwyższy organ przedstawicielski, a jednocześnie zasadniczy organ władzy ustawodawczej. Zasiadają w nim przedstawiciele obywateli danego kraju, wybrani w drodze wyborów parlamentarnych, którzy wybierani są na kadencję trwającą zazwyczaj ok. 3-5 lat.
Parlament może być: W Polsce parlament składa się z dwóch izb: Obie izby posiadają tzw. inicjatywę ustawodawczą, czyli mogą występować z nowymi projektami aktów prawnych (ustaw, uchwał, itp.). Ponadto parlamentarzyści zajmują się takimi sprawami, jak uchwalanie budżetu, powoływanie i kontrola bieżącej działalności rządu.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-07-25 21:51:25