Czytaj więcej"/> Drukuj
Parafia to podstawowy element organizacji terytorialnej kościoła rzymskokatolickiego i wielu innych wyznań chrześcijańskich. Według koncepcji teologicznych parafia to przede wszystkim określona wspólnota wiernych. Zwierzchnikiem parafii jest proboszcz, któremu mogą pomagać m.in. księża sufragani, kapelani, wikariusze. Centralnym ośrodkiem życia parafii jest kościół parafialny(farny). W niektórych krajach parafia jest także jednostką podziału administracyjnego.
Powstanie instytucji parafii wiąże się z rozprzestrzenieniem chrześcijaństwa na tereny wiejskie. W Średniowiecznej Polsce parafie obejmowały kilka lub kilkanaście wsi. Były one powiązane z własnością ziemską: właściciel, zazwyczaj świecki, utrzymywał patronat nad kościołami co dawało mu prawo przedstawiania kandydata na plebanię (od XII w. proboszcza określano terminem "pleban" - od łac. plebanus). Wierni w parafiach byli zobowiązani do ponoszenia różnych świadczeń tj. dziesięcina czy świętopietrze. W parafiach powstawały czasem konfraternie wiernych, zajmujące się dobroczynnością, pokutą i modlitwą, a nawet zarządzaniem majątkiem parafii (tzw. warsztaty).
W Średniowieczu parafie wypełniały wielorakie funkcje. W Polsce od XIII w. przy zamożniejszych parafiach zaczęły powstawać podstawowe szkoły parafialne, a w miastach także szpitale. W wielu krajach parafie były też traktowane jako najniższy szczebel administracji państwowej (W Polsce podział na parafie wyrugował wcześniejszy podział administracyjny na opola).
Szacuje się, że w 1200 r. w dzisiejszych granicach Polski istniało już ok. 1000 parafii. 300 lat później było ich już niemal sześciokrotnie więcej. Według pallotyńskiego Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego w poł. 2003 r. w Polsce istniało ok. 10.050 parafii katolickich (w tym parafie zakonne).

Inne znaczenia

Parafia to również odpowiednik hrabstwa w stanie Luizjana w USA.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-07-30 12:23:57