Czytaj więcej"/> Drukuj
Panteon (gr. pantheon: pan - wszystek + theos - bóg) to w religiach politeistycznych - ogół bóstw, w sztuce starożytnej Grecji i Rzymu - świątynia poświęcona wszystkim bogom. Panteony były popularne zwłaszcza w okresie cesarstwa rzymskiego. Najbardziej znanym zabytkiem tego okresu jest Panteon w Rzymie. W XVI wieku zaczęto naśladować rzymskie zabytki, wzorując się na Panteonie budowano w formie rotundy mauzolea, a nawet pawilony ogrodowe.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-06-25 09:29:39