Czytaj więcej"/> Drukuj
Paleografia - jedna z nauk pomocniczych historii, zajmująca się badaniem wczesnego okresu rozwoju pisma. Paleografia zajmuje się także badaniem środowiska w jakim żył i tworzył dany pisarz jak również rozpoznawaniem skrótów i "rozszyfrowywaniem" dawnego pisma np. gotyckiego.
Nazwa paleografia zostala użyta po raz pierwszy przez Bernarda de Montfaucon w 1708 roku, w dziele Palaeographia Graeca sive De ortu et progressu literarum Graecarum. Poczatków studiów nad starym pismem nalezy szuka w granicach dyplomatyki i w dziele Jeana Mabillona De re diplomatica z 1681 roku.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-08-03 19:20:53