Czytaj więcej"/> Drukuj
Pakistan (Islamska Republika Pakistanu - IslamI-jumhuriyat Pakistan - Islamic Republic of Pakistan) – państwo w południowej części Azji, położone nad Morzem Arabskim.
Większe miasta: Karaczi, Lahaur, Faisalabad, Rawalpindi, Peszawar, Kweta, Multan, Bhawalpur, Sakkhar, Hajdarabad
Długość granic: 6 774 km w tym: Najwyższy, najniższy punkt: K2 (Czogori) 8 611 m n.p.m., Ocean Indyjski 0 m
Podział administracyjny: 4 prowincje, 1 terytorium stołeczne i 1 terytorium plemienne. Pakistan rości pretensje do terytorium Dżammu i Kaszmir - spornego z Indiami; spór o ten obszar od lat 1950-tych stanowi zarzewie poważnego konfliktu międzypaństwowego. Statystyka pakistańska podaje obszar państwa - 896 145 km².

Religie: Islam (97% w tym 77% sunnici i 20% szyici), chrześcijaństwo|wyznania chrześcijańskie
(1,6%), hinduizm (1,5%), buddyzm, sikhizm
Wyznawcy poszczególnych religii:
Skład narodowościowy : Pendżabczycy (48%), Sindhowie, Beludżowie, Pasztunowie, uchodźcy z Afganistanu
Mniejszości narodowe:
Top domena internetowa: .pk

Geografia

Główne rzeki Pakistanu to :

Historia

Pakistan odłączył się od brytyjskich Indii w 1947 roku. Pomysł utworzenia państwa o takiej nazwie przypisuje się Choudrze Rahmatowi Alemu, który utworzył ją od pierwszych liter nazw prowincji: Pendżab, Afgan, Kaszmir i Sind oraz końcówki nazwy Beludżystan. Drugim wytłumaczeniem tej nazwy jest jej zakorzenienie lingwistyczne w języku urdu, w którym słowo pak oznacza "czysty duch".
Gdy Brytyjczycy zorganizowali na przełomie 1945 i 1946 roku wybory do władz ustawodawczych, Liga Muzułmańska zdobyła większość w rządach Bengalu i Sindu, zaś w Pendżabie utworzyła rząd koalicyjny. tym samym roszczenia muzułmanów do stworzenia państwa islamskiego zrobiły się uzasadnione. W 1947 roku ostatni wicekról Indii, lord Louis Mountbatten, opracował plan, na podstawie którego kolonia brytyjska podzielona została na dwa suwerenne państwa: Indie i Pakistan, który otrzymał następujące prowincje: Bengal, Pendżab, Asam oraz Północno-Zachodnią Prowincję Graniczną.
14 sierpnia 1947 roku Pakistan uzyskał niepodległość, jednak kwestią sporną między tym krajem a Indiami zostały trzy księstwa: Dżanagadh, Hajdarabad oraz Kaszmir. Zostawiono im czas na przeprowadzenie plebiscytu, lecz władcy tych małych księstewek, licząc na uzyskanie znacznej autonomii, zwlekali z przeprowadzeniem referendum. W Dżanagadh oraz w Hajdarabadzie władcy byli muzułmanami, zaś cała ludność była hinduska, toteż po upływie czasu przeznaczonego na plebiscyt Indie wkroczyły do tych księstw ze swoimi wojskami, co zostało oprotestowane przez Pakistan na arenie międzynarodowej. W Kaszmirze sytuacja była odwrotna, ludność była głównie muzułmańska, zaś sfery rządzące były religii hinduskiej. Hari Singh, maharadża rządzący w Kaszmirze, nie chciał przyłączać się do żadnego z państw: w Indiach jego władza zostałaby znacznie uszczuplona, zaś w Pakistanie mogłoby dojść do zamieszek na tle religijnym.
Jesienią 1947 roku wybuchała rewolta o podłożu religijnym, do Kaszmiru wkroczyły pathańskie plemiona z Pakistanu, więc maharadża Singh zmuszony był poprosić o pomoc Indie. 26 października podpisał on akt wstąpienia Kaszmiru do Indii. Pakistan nie uznał faktu przyłączenia się Kaszmiru do Indii. Muhammad Ali Jinnah, przywódca Pakistanu zwrócił się z prośbą do lorda Mountbattena o mediację. Louis Mountbatten poprosił Singha o przeprowadzenie plebiscytu wśród ludności, jednak maharadża tę prośbę odrzucił. W ten sposób zaczął się konflikt indyjsko-pakistański, trwający do dziś.
W przeszłości premierem Pakistanu był Zulfikar Ali Bhutto, jednak został odsunięty od władzy, uwięziony, skazany na śmierć i stracony. Przez pewien czas premierem była córka Bhutto - Benazir Bhutto, ale także ona została oskarżona o nadużycia i odsunięta od władzy przez swojego następcę.

Polityka

Ustrój polityczny w Pakistanie - wielopartyjna republika federacyjna z dwuizbowym parlamentem.
Głową państwa jest Pervez Musharraf, pełni jednocześnie funkcję szefa rządu. Obecnie parlament jest rozwiązany. Aktualna konstytucja uchwalona w 1973 roku, obecnie obowiązuje tymczasowa konstytucja, wprowadzona przez władze wojskowe po zawieszeniu ustawy zasadniczej.
Sporny z Indiami teren - Kaszmir.

Gospodarka

Produkcja pszenicy, ryżu, bawełny, trzciny cukrowej, drzew cytrusowych, palma daktylowa|palmy daktylowej
; koczownicza hodowla owiec, bydła, wielbłądów; wydobycie gaz ziemny|gazu ziemnego
w Beludżystanie; elektrownie wodne (Tarbela na Indusie) i elektrownia jądrowe; rozwinięty przemysł bawełniany, wełniany, cukrowniczy oraz rzemiosło (dywany, broń); transport kolejowy, samochodowy; główny port morski to Karaczi.

Związki z Polską

Zobacz też: CIA Wold Factbook (po angielsku)
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-07-30 09:24:34