Czytaj więcej"/> Drukuj
Patriotyczny Ruch Odrodzenia Narodowego (PRON) - organizacja polityczna utworzona w okresie stanu wojennego przez PZPR i podporządkowane jej stronnictwa i organizacje katolickie, w celu propagandowego wykazania poparcia społeczeństwa dla polityki Partii, a w szczególności wprowadzenia stanu wojennego.
PRON miał nawiązywać do tradycji działalności Frontu Jedności Narodu, jednoczącego "patriotycznie" nastawionych Polaków różnych orientacji politycznych i światopoglądowych (stąd istotny był udział organizacji katolickich), ale - popierających politykę PZPR.
20 lipca 1982 PZPR, ZSL, SD oraz Pax, ChSS i PZKS podpisały deklarację w sprawie utworzenia PRON. 17 grudnia 1982 na pierwszym posiedzeniu Tymczasowej Rady Krajowej PRON, jej przewodniczącym został pisarz Jan Dobraczyński.
PRON zakończył działalność w listopadzie 1989
Powiedzenia, z okresu stanu wojennego, ośmieszające PRON:
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-08-03 20:03:01