Czytaj więcej"/> Drukuj
Ozjasz Szechter (1901-1982), działacz komunistyczny, później dysydent, członek opozycji demokratycznej w latach 70. w PRL.
W dwudziestoleciu międzywojennym aktywnie działał w ruchu komunistycznym. Był jednym z przywódców nielegalnej Komunistycznej Partii Zachodniej Ukrainy. Aresztowany i skazany w tzw. procesie łuckim za szpiegostwo na rzecz Związku Sowieckiego.
Po wojnie pracował jako kierownik Wydziału Prasowego Centralnej Rady Związków Zawodowych, a następnie jako zastępca redaktora naczelnego pisma związkowego "Głos Pracy".
W maju 1977 roku wziął udział w odbywającej się w warszawskim kościele św. Marcina głodówce protestacyjnej przeciwko uwięzieniu przez władze PRL kilkudziesięciu działaczy KOR-u.
Jego synem jest Adam Michnik.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-09-21 17:03:57