Czytaj więcej"/> Drukuj
Owoc (ang. fruit) - organ powstający z zalążni i dna kwiatowego zawierający w swym wnętrzu nasiona. Owoce mięsiste roznoszone są przez zwierzęta, dla których stanowią pokarm, owoce suche rozprzestrzeniane są przez wiatr lub zwierzęta.

Podstawowe części owocu

Podstawowe typy owoców

Owoce -
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-06-23 01:40:57