Czytaj więcej"/> Drukuj
Wieś placowa, owalnica, wieś budowana wokół okrągłego placu, zwarte zabudowania tworzą zamknięty pierścień z jednym lub dwoma wejściami do wsi. Plac zabudowany, ale wyłącznie funkcjami wspólnymi dla wszystkich mieszkańców, jak staw, cmentarz, kościół.
Występują licznie między Odrą a Łabą, charakterystyczny typ wsi dla Czech. Układ pól regularny niwowy lub blokowy. Często z jednej strony wejścia brama a z drugiej kościół.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-07-30 13:08:48