Czytaj więcej"/> Drukuj
Owady
Owad -

Perłowiec malinowiec (Argynnis paphia)
Systematyka
Domena: eukarioty
Królestwo: zwierzęta
Typ: stawonogi
Podyp: tchawkowce
Gromada: owady
Nazwa systematyczna
Insecta
Schemat budowy anatomicznej owada
A- głowa
B- tłów
C- odwłok
1. czułek
2. ocelli dolne
3. ocelli górne (trzecie oko)
4. oko złożone (z fasetek)
5. zwój nadgardzielowy (mózg)
6. segment pocztkowy
7. arteria główna
8. układ kapilar oddechowych z tchawkami
9. segment środkowy
10. segment końcowy
11. skrzydło przednie (lub pokrywa skrzydłowa)
12. skrzydło tylne
13. jelito
14. serce
15. jajnik
16. jelito tylne
17. odcinek odbytowy
18. pochwa
19. łańcuszek nerwowy
20. cewki Malpighiego
21. poduszka
22. pazurki
23. stopa
24. goleń
25. udo
26. krętarz
27. wole
28. zwój nerwowy tłowiowy
29. biodro
30. gruczoł ślinowy
31. zwój okołogardzielowy
32. aparat gębowy

Owady (Insecta, przestarzale: insekty) - gromada stawonogów z podtypu tchawkowców. Najliczniejsza grupa zwierząt. Szacunkowa liczba gatunków owadów wynosi około 1,5 mln. Są to zwierzęta wszystkich środowisk lądowych, wtórnie przystosowały się też do środowiska wodnego. Były pierwszymi zwierzętami, które posiadły umiejętność aktywnego lotu. Rozmiary ciała owadów wahają się od 0,1 mm do ponad 350 mm. W Polsce do najliczniej reprezentowanych rzędów owadów należą: motyle, chrząszcze, błonkówki i muchówki. Owady mają olbrzymie znaczenie dla ekosystemów, stanowią pokarm wielu grup zwierząt, są wśród nich też szkodniki (z ludzkiego punktu widzenia), organizmy pasożytnicze i komensale. Dużą grupę stanowią owady przenoszące choroby pasożytnicze, bakteryjne i wirusowe. Nauka zajmująca się owadami to entomologia.

Morfologia funkcjonalna

Owady charakteryzują się naogół niewielkimi rozmiarami i zewnętrznym chitynowym szkieletem. Ich ciało podzielone jest na trzy części: głowę, tułów i odwłok. Na głowie znajduje się para czułków, para złożonych oczu i otwór gębowy otoczony złożonym aparatem gębowym. Na segmentowanym tułowiu osadzone są trzy pary odnóży i skrzydła (u tych gatunków, u których występują). W odwłoku wyróżnić można struktury wydalnicze i rozrodcze.

Podział systematyczny

Do podgromady owadów bezskrzydłych zalicza się tradycyjnie również trzy prymitywne grupy: skoczogonki, pierwogonki oraz widłogonki. Współcześnie coraz częściej entomologowie zgadzają się jednak, że grupom tym należy się status gromady; w związku z powyższym w Wikipedii zostaną omówione jako oddzielne gromady, a nie rzędy gromady owadów.
 Dwa ostatnie rzędy są czasem klasyfikowane razem, jako szczeciogonki.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-09-17 23:34:30