Czytaj więcej"/> Drukuj
Orygenes (ok. 185-254) był współczesnym Plotynowi filozofem i teologiem. Razem z nim pobierał nauki u Amoniusza Sakkasa. Był zhellenizowanym chrześcijaninem, dążył do wyrażenia myśli chrześcijańskiej pojęciami filozofii greckiej. Przeważały u niego wpływy platońskie.
We wstręcie do własnej cielesności posunął się jeszcze dalej niż Plotyn. Legenda głosi, że kazał się wykastrować. Potępiony przez synod aleksandryjski, został w 232 roku usunięty z Aleksandrii. Osiadł w Cezarei, gdzie założył własną szkołę filozoficzną. Zaliczany jest do pisarzy starochrześcijańskich.
Główne dzieła: Zobacz też:
Ojcowie Kościoła
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-05-18 07:32:58