Czytaj więcej"/> Drukuj
Opozycja (z łac.) - ugrupowanie lub grupa ugrupowań, w szczególności partii politycznych, będąca przeciwna polityce rządu, nie tworzących rządu i dążąca do przejęcia władzy.
W krajach anglosaskich, gdzie obowiązuje system dwupartyjny, opozycją nazywa się drugą partię znajdującą się w parlamencie. Przykładowo, jeśli w USA obecnie większość mają Demokraci, to opozycją są Republikanie i na odwrót. W przeciwieństwie do np. Polski opozycją nie są tam ugrupowania, które nie znajdują się w parlamencie; w innych krajach te ugrupowania, które nie zgadzają się z polityką rządu są nazywane "opozycją pozaparlamentarną".
W Wielkiej Brytanii opozycja tworzy tzw. "Gabinet Cieni", tzn. wybiera osoby, które zdaniem partii opozycyjnej objęłyby odpowiednie stanowiska rządowe, gdyby ostatnie wybory były wygrane przez nią. Każdy minister ma więc swojego "cienia" z opozycji. Oczywiście, "cień" nie ma żadnych uprawnień, mówi tylko wyborcom, jak on zachowałby się w danej sytuacji.
W niektórych państwach istnieje lub istniał system monopartyjny, z jedną rządzącą partią, a zakładanie innych partii jest nielegalne (np. ZSRR). W takiej sytuacji, opozycja jest nielegalna, a za krytykę rządu można być ukaranym. Z kolei w innych krajach niektóre funkcje mogą być zarezerwowane dla opozycji (np. 20% osób w jakiejś komisji).
Oczywiście, opozycja nie zajmuje się tylko krytyką rządu. W niektórych przypadkach jej punkt widzenia może być zgodny z działaniami rządu.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-09-18 00:59:20