Czytaj więcej"/> Drukuj
Omniprezencja (wszechobecność) - jeden z atrybutów boskości, koncepcja boga wszechobecnego zakładająca, że bóg znajduje się wszędzie i w każdej rzeczy.
Według tej koncepcji gdziekolwiek by człowiek nie był słowa "Bóg jest tutaj (obecny)" będą zawsze prawdziwe. Nie znaczy to, że bóg gdzieś konkretnie się znajduje ale że może być wszędzie w tym samym czasie "Bóg jest we wszystkim, co nas otacza, trzeba go przeczuwać, przeżywać" - Paulo Coelho, Pielgrzym, "Kiedy się sądzi, że On jest nieobecny, można Go oglądać – kiedy jest obecny nie można Go
W tym znaczeniu skarga konającego ukrzyżowanego Jezusa Chrystusa "Boże, mój Boże, czemuś mnie opuścił?" Biblia Tysiąclecia; wg Ewangelii Mateusza i Marka, Jezus mówił słowami psalmu Dawida, Ps 22 nie może być brana dosłownie - znaczy ona tylko, że chociaż Bóg był cały czas obecny to jednak z jakichś znanych tylko sobie powodów uznał za stosowne nie interweniować w tej sprawie.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-06-25 09:01:50