Czytaj więcej"/> Drukuj
Ojczyzna - pojęcie określające państwo bądź jakiś inny obszar (mała ojczyzna), z którym człowiek powiązany jest szczególną więzią emocjonalną. Chodzi tu najczęściej o kraj/miejsce urodzenia bądź kraj/miejsce zamieszkania przodków.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-06-12 18:44:26