Czytaj więcej"/> Drukuj
Ofiara (religia) - podstawowy, obok modlitwy, akt kultu religijnego, występujący we wszystkich religiach, począwszy od pierwotnych do najbardziej rozwiniętych. Polega na składaniu darów bóstwu. Często łączony z ucztą religijną.
Celem ofiary jest wykonanie zobowiązania wobec bóstwa, przebłaganie i zapewnienie sobie przychylności, pomocy lub złagodzenie gniewu. Przedmiot ofiary był uzależniony od trybu życia ludności. W kulturze myśliwskiej i hodowlanej składano w ofierze przeważnie zwierzęta. W kulturze rolniczej obok zwierząt ofiarowano płody ziemi, jak zboże, mąkę, placki, oliwę, wino, owoce, kwiaty.
W religii chrześcijańskiej składanie ofiar zostało zastąpione przez jednorazową doskonałą ofiarę Jezusa Chrystusa, który umarł na krzyżu za grzechy ludzkości. W kościołach katolickim i prawosławnym ofiara Chrystusa jest sakramentalnie uobecniana podczas Eucharystii.
Ofiara - to także osoba pokrzywdzona w wyniku przestępstwa, lub innych zdarzeń.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-07-30 13:31:07