Czytaj więcej"/> Drukuj
Odpust - w katolicyzmie jest darowaniem kary doczesnej za popełnione grzechy. Podczas sakramentu pokuty grzechy odpuszczane są do do winy, natomiast pozostaje otwarta kwestia kary, którą grzesznik musi odbyć w czyśćcu. Odpust jest darowaniem takiej kary (odpust zupełny) lub jej zmniejszeniem (odpust cząstkowy).
Warunkami uzyskania odpustu zupełnego są: Gdy brak któregoś z wyżej wymianionych warunków odpust jest cząstkowy. Odpust zupełny można uzyskać tyko raz dziennie, dodatkowe odpusty są cząstkowe. Każdy odpust zupełny (lub cząstkowy) można ofiarować w intencji zmarłego i skutkować uwolnieniem go od mąk czyśćcowych (lub ich skróceniem). Za inne żyjące osoby nie można ofiarować odpustu (można się za nie modlić). Niektóre odpusty można uzyskać tylko za dusze w czyścu cierpiące. (Za nawiedzenie cmentarza i modlitwę w intencji zmarłych w dniach od 1 do 8 listopada).
Wbrew powszechnemu przekonaniu, odpusty średniowieczne nie dotyczyły tak jak obecne darowania kary doczesnej za grzechy, ale zmniejszenia pokuty zadawanej podczas spowiedzi. Z tej przyczyny możliwy był tzw. handel odpustami, polegajacy na zastąpieniu pokuty ofiarą pieniężną na rzecz Kościoła. Fałszywe przekonanie o sprzedawaniu odpuszczania kary w czyścu umocnił miedzy innymi Henryk Sienkiewicz w powiesci Krzyżacy.
Współczesna i średniowieczna nauka o odpustach jest odrzucana przez protestantyzm. Natomiast oszuści sprzedajacy odpusty w średniowieczu bez upoważnienia Kościoła byli jedną z przyczyn ogłoszenia przez Marcina Lutra jego 95-ciu tez, co zaowocowało wybuchem Reformacji.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-06-25 08:15:45