Czytaj więcej"/> Drukuj
Obywatelstwo - przynależność osoby fizycznej do danego państwa, która pociąga ze sobą podleganie prawom i obowiązkom kraju, którego obywatelstwo się posiada.
Obywatelstwo nabywa się automatycznie, jeżeli przynajmniej jedno z rodziców jest obywatelem danego kraju (tzw. prawo krwi) lub gdy urodzi się na terytorium danego kraju (tzw. prawo ziemi). Obywatelstwo można także uzyskać po spełnieniu wymogów ustanowionych przez państwo (np. przebywanie na terenie jakiegoś kraju przez kilka lat, dobra znajomość języka, kultury, historii kraju itp.). Większość państw wymaga zrzeczenia się poprzedniego obywatelstwa, ale niektóre dopuszczają podwójne obywatelstwo.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-09-20 03:50:03