Czytaj więcej"/> Drukuj
Obrzezanie -
Obrzezanie -

Nieobrzezany (z lewej) i obrzezany penis

Obrzezaniem nazywa się zabieg usunięcia niektórych fragmentów zewnętrznych narządów płciowych mężczyzny, lecz określenie to stosuje się także do kobiet.

Obrzezanie z powodów kulturowych

Obrzezanie to obyczaj, mający zresztą różnoraką postać, obecny wśród wielu ludów: Bliskiego Wschodu (m.in. Żydów i Arabów), Afryki, Ameryki Południowej, państw Azji Południowo-Wschodniej z regionu Jawy, Borneo i Nowej Gwinei, oraz Australii i wysp Pacyfiku. Znany był już w starożytności i rozpowszechniony w wielu kulturach, obecny jest jednak do dziś - także wśród narodów o najwyższym stopniu rozwoju cywilizacyjnego. W religiach takich jak judaizm i islam, obrzezanie jest nakazem religijnym i każdy wyznawca płci męskiej musi być poddany obrzezaniu. Wśród wielu innych populacji, obrzezanie jest uwarunkowane kulturowo. W niektórych częściach świata, głównie w krajach anglojęzycznych, obrzezanie stało się pod koniec XIX wieku popularne z przyczyn związanych z argumentami quasi-medycznymi lub obyczajowymi.
Odsetek populacji obrzezanych mężczyzn na świecie jest oceniany prawdopodobnie na około 20-30%, z czego większość ze względów religijnych lub kulturowych. Z przyczyn pozareligijnych, obrzezanie jest powszechną praktyką w USA, na Filipinach, w Korei Południowej, licznych krajach afrykańskich i wysp południowego Pacyfiku. Ocenia się, że większość rodzących się chłopców w tych krajach jest obrzezana. Kraje europejskie odznaczają się znacznie mniejszym odsetkiem obrzezanych mężczyzn, po II wojnie światowej zmalała popularność obrzezania także w Wielkiej Brytanii, Kanadzie i Australii.
Obrzezanie z przyczyn religijnych lub kulturowych jest aktem rytualnym, którego podłożem było najprawdopodobniej radykalne postępowanie dla zachowania higieny intymnych części ciała - jako miejsc najbardziej narażonych na zakażenie w wyniku zalegania w nich brudu. Jednak równocześnie z oczyszczaniem fizycznym, tak samo ważną rolę odgrywało oczyszczanie duchowe, czyli osłabienie popędu płciowego, który w wielu kulturach również uważany jest za "nieczysty". Popularność obrzezania z przyczyn obyczajowych wzmagało postrzeganie go jako środka zapobiegającego lub przynajmniej utrudniającego masturbację

Obrzezanie mężczyzn

U mężczyzn obrzezanie oznacza co najmniej amputację dużej części napletka i ma miejsce w niedługim czasie od narodzin dziecka, lub (w innych kulturach) w wieku pokwitania, jako akt rozpoczęcia dorosłego życia. Wiele form obrzezania polega jednak także na rozmaitych sposobach okaleczenia żołędzi.
Obrzezanie mężczyzn nie rodzi większych sprzeciwów, przede wszystkim dlatego, że jest aktem pozbawionym okrucieństwa, a wykonywane jest metodami sprawiającymi mało bólu i z użyciem odpowiednich narzędzi. Najczęściej jest to odcięcie części napletka. Jednak zabieg z okaleczaniem żołędzi jest do dziś obecny nawet u Żydów i Arabów - w obu przypadkach nawet w tych częściach społeczeństw, które uchodzą za najbardziej cywilizowane. Jednak nawet najpoważniejsze w skutkach obrzezanie mężczyzny nie powoduje istotnych zmian w budowie jego ciała i nie narusza żadnych żywotnych funkcji.

Obrzezanie kobiet

U kobiet, w odróżnieniu od obrzezania mężczyzn, akt ten jest znacznie bardziej drastyczny, bolesny, oraz często dający efekt zachowania higieny wręcz odwrotny od zamierzonego. Polegać może na usunięciu różnych fragmentów zespołu sromowego, aż do całkowitego usunięcia wszelkich części ciała znajdujących się na zewnątrz od wejścia do pochwy, łącznie z amputacją łechtaczki i zaszyciem, co najmniej częściowym, samego wejścia do pochwy.
W przeciwieństwie do obrzezania mężczyzn, obrzezanie kobiet jest uznawane przez wiele środowisk i organizacji za pogwałcenie praw człowieka - jest bardziej drastyczne, a w niektórych kulturach jest nawet wręcz specjalnie aktem mającym sprawić ból, co ponoć ma dawać dodatkowy efekt "oczyszczający". Jednak nawet bardziej cywilizowane akty obrzezania kobiet, jak odcięcie ostrym narzędziem łechtaczki przez specjalistę, budzi protesty wielu osób na całym świecie jako akt nieuzasadnionego niczym okaleczenia człowieka z istotnej części jego ciała, wpływające na jego funkcje seksualane. Stanowi to kulturowo akt uprzedmiotowienia kobiety w stosunku do mężczyzny, którego celem ma być obniżenie jej libido. Rytualne usuwanie łechtaczek metodą zabiegów quasi-chirurgicznych jest stosowane nawet w społecznościach Arabów zamieszkujących USA. W kulturach ludów mniej rozwiniętych obrzezanie kobiet jest znacznie bardziej okrutne. Może polegać nawet na stosowaniu wrzątku oraz wyskrobywaniu fragmentów ciała zamiast ich odcinania. Obyczajom tego typu towarzyszy równie okrutny obyczaj defloracji kobiety za pomocą penisa lub noża, defloracji otworu, który przedtem został specjalnie zwężony poprzez zaszycie.

Obrzezanie z powodów medycznych

Obrzezanie mężczyzny, w rozumieniu odcięcia części skóry napletka, jest również zabiegiem chirurgicznym stosowanym we współczesnej medycynie, szczególnie w niektórych przypadkach stulejki.
Obrzezanie mężczyzn było popularyzowane także jako zabieg higieniczny, co między innymi wpłynęło na popularność tego zabiegu w USA. To, czy obrzezanie nie spowodowane koniecznością medyczną jest korzystnym zabiegiem higienicznym, czy nie, jest jednak kwestią wywołującą spory. Przytaczane są ą argumenty za i przeciw temu stanowisku.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-07-30 10:33:58