Czytaj więcej"/> Drukuj
Obrona narodowa to całokształt sił i środków państwa i społeczeństwa, a także sposoby odziaływania na otoczenie w celu zapobiegania i przeciwdziałania zagrożeniom, które godzić by mogły w bezpieczeństwo narodowe. Definicja funkcjonalna zakłada, iż jest to działalność, mająca na celu obronę ludności, mienia i środowiska. Definicja strukturalna zakłada, iż jest to organizacja, która działa na poziomie państwowym w zakresie obrony ludności, mienia i środowiska.
System obrony narodowej dzieli sie na dwie części: cywilną i wojskową. Skuteczny system obrony narodowej stanowi integralną część polityki zagranicznej państwa, gdyż świadczy o jego spójności.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-06-25 15:05:06